Επικοινωνία

Παρακαλώ για την εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω email:

Για θέματα σχετικά με την Ομοσπονδία στο info@fpo.gr. Το e-mail αυτό χρησιμοποιείται από άτομα που δεν ανήκουν στην Π.Ο.Ο.  

Για την επικοινωνία της Ομοσπονδίας με του συλλόγους της και αντίστροφα στο sec@fpo.gr. Το e-mail αυτό χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένα άτομα της Π.Ο.Ο και των συλλόγων της.

Για θέματα σχετικά με την Ένωση Κριτών στο enosikriton@fpo.gr. Το e-mail αυτό χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένα άτομα της Π.Ο.Ο και των συλλόγων της.

Για θέματα σχετικά με τις Ομοσπονδιακές Τεχνικές Επιτροπές στο otes@fpo.gr. Το e-mail αυτό χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένα άτομα της Π.Ο.Ο και των συλλόγων της.

To facebook της Ομοσπονδίας είναι :  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας ΠΟΟ - FPO