Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Εξελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι τακτικοί αντιπρόσωποι μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας μας επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) της Ομοσπονδίας, παρακαλούνται να στείλουν την επιθυμία τους στο γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας μέχρι και το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 και ώρα 22:00. Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν μέσω των συλλόγων ή των ιδίων των αντιπροσώπων.

Η δήλωση τους πρέπει να αναφέρει το όργανο της Ομοσπονδίας που επιθυμούν να εκλεγούν, δηλαδή Δ.Σ ή Ε.Ε.

Η διαδικασία της ανάδειξης των νέων μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε θα πραγματοποιηθεί κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την Κυριακή 5 Μαίου 2019 ή σε περίπτωση μη απαρτίας στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Μαίου 2019.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εκλογής στο νέο Δ.Σ και Ε.Ε έχουν οι τακτικοί αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων που είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι, αλλά και που η θητεία των αντιπροσώπων είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση υποψηφιότητας αντιπροσώπου συλλόγου για το νέο Δ.Σ και Ε.Ε που ο σύλλογος του δεν έχει πληρώσει την ετήσια συνδρομή έτους 2018 μέχρι να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση, η υποψηφιότητα θα ακυρωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή της διενέργειας των εκλογών.

Διοικητικός απολογισμός έτους 2018 & Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019 της Π.Ο.Ο.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στάλθηκε με e-mai (1/4/2019) στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας ο διοικητικός απολογισμός έτους 2018 και προγραμματισμός δράσεων έτους 2019, όπως εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στην τακτική συνεδρίαση του στις 28 Μαρτίου 2019.

Αντιπρόσωποι Συλλόγων στην Π.Ο.Ο

Στις 1/4/2019 ενημερώθηκαν εγγράφως οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας, για ποιους αντιπροσώπους τους έχει λήξει η θητεία τους στην Ομοσπονδία. Παρακαλούνται οι σύλλογοι αυτοί να αποστείλουν μέχρι τις 20/4/2019 τους νέους αντιπροσώπους τους.

Όσοι σύλλογοι έχουν ανανεώσει την θητεία των αντιπροσώπων τους, μπορούν αν το επιθυμούν να αλλάξουν κάποιους από τους αντιπροσώπους τους, με εντολή του Δ.Σ και με ταυτόχρονη ενημέρωση της Ομοσπονδίας.

Επισημάνθηκε στους συλλόγους ότι αν δεν αποστείλουν έγκαιρα τα ονοματεπώνυμα των νέων αντιπροσώπων τους δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαϊου ή στις 12 Μαϊου 2019 εφόσον δεν υπάρξει απαρτία της πρώτης Γ.Σ, καθώς και να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ ή την Ε.Ε.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ο. έτους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 5 Μαίου 2019 και ώρα 10:30 στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Ομοσπονδίας απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γ.Σ την επόμενη Κυριακή 12 Μαίου 2019, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού έτους 2018 - Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019,
2. Ενημέρωση για το παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση πτηνών συντροφιάς έτους 2019 στην Ολλανδία,
3. Έγκριση συμμετοχής στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση πτηνών συντροφιάς έτους 2020 στην Πορτογαλία,
4. Κατάργηση της διαδικασίας επανένταξης συλλόγων στην Π.Ο.Ο. που είχε ψηφιστεί στην Γ.Σ έτους 2018,
5. Έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης των δόκιμων κριτών - τροποποίηση του κανονισμού της Ένωσης των κριτών,
6. Ανάθεση του ομοσπονδιακού διαγωνισμού - έκθεσης πτηνών συντροφιάς,
7. Διεξαγωγή πανελλαδικού διαγωνισμού - έκθεσης πτηνών συντροφιάς σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ο.,
8. Καθορισμός της τακτικής ετήσιας συνδρομής των μελών - συλλόγων,
9. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2018 και απαλλαγή ευθυνών απερχόμενου Δ.Σ.
10. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής,
11. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε).

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

09:45 - 10:00 Προσέλευση αντιπροσώπων μελών - συλλόγων
10:00 - 10:30 Έλεγχος ταυτοποίησης των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων, πληρωμή τακτικής συνδρομής έτους 2018 (για όσους συλλόγους δεν έχουν πληρώσει)
10:30 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών - συλλόγων της Ομοσπονδίας που ο σύλλογος τους είναι ταμειακώς τακτοποιημένος για το έτος 2018 και η θητεία των αντιπροσώπων είναι εντός της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των 40 ευρώ ως τακτική συνδρομή των μελών - συλλόγων στην Ομοσπονδία για το έτος 2018 μπορεί να γίνει λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση, για όσους συλλόγους δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους.

Η ακριβής τοποθεσία που θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ θα αποσταλεί στους συλλόγους με νεώτερη επιστολή.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία εκπροσώπησης στη Γ.Σ με εξουσιοδότηση, αλλά και ψήφου μέσω επιστολής, θα αποσταλεί στους συλλόγους με νεώτερη επιστολή.

Σελίδα 1 από 27