Ένταξη συλλόγου ΣΥ.Κ.Φ.Ε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.)

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο., που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση του συλλόγου <Σύλλογος Καναρινιών Φωνής Ελλάδος - ΣΥ.Κ.Φ.Ε > με έδρα την Θεσσαλονίκη, για ένταξη του στην Π.Ο.Ο.

Ως ημερομηνία ένταξης του συλλόγου στην Π.Ο.Ο. θεωρείται η 7η Ιουνίου 2021. 

Ο νέος σύλλογος ΣΥ.Κ.Φ.Ε. είναι ισότιμο μέλος και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπάρχοντες συλλόγους της Ομοσπονδίας, όπως αυτά απορρέουν από το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Στον νέο σύλλογο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων του και ελπίζουμε σε άριστη συνεργασία τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τα υπόλοιπα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Eκδήλωση επιθυμιών ανάληψης ομοσπονδιακών διαγωνισμών - εκθέσεων έτους 2020

Ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας μας για την επιθυμία ανάληψης ομοσπονδιακών διαγωνισμών - εκθέσεων για το έτος 2020 που οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως μέχρι 30 Ιουλίου 2020.

Η έγγραφη δήλωση θα περιλαμβάνει την επιθυμία του συλλόγου και τις κατηγορίες των πτηνών (πχ. D,E,F, .....) που θα συμμετέχουν, την εκτιμώμενη ημερομηνία της εκδήλωσης και την πόλη ή την περιοχή που θα γίνει η εκδήλωση.

Οι επιθυμίες των συλλόγων θα τεθούν για έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, και εφόσον οι επιθυμίες για μία κατηγορία πτηνών είναι περισσότερες από μία (πχ 2 σύλλογοι θελήσουν να αναλάβουν ομοσπονδιακό διαγωνισμό - έκθεση για κατηγορίες D,E,F,G).

Σε περίπτωση που η επιθυμία για μία ή περισσότερες κατηγορίες πτηνών είναι μόνο από ένα σύλλογο, τότε η απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Αποχώρηση του Συλλόγου Π.Ο.Κ από την Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι με την από 14/06/2020 επιστολή του, ο Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων (Π.Ο.Κ) ζήτησε την αποχώρησή του από την Π.Ο.Ο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, μέλος- σύλλογος διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με έγγραφη δήλωση του ότι επιθυμεί να αποχωρήσει.

Ως εκ τούτου, από 14/06/2020 ο σύλλογος Π.Ο.Κ δεν ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας.

Στο σύλλογο Π.Ο.Κ και στα μέλη του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία σε οποιαδήποτε μελλοντική εκδήλωση ή δραστηριότητά τους.

Αναθεώρηση του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Στις 20/6/2020 στάλθηκε στα μέλη - συλλόγους της Ομοσπονδίας μας το προσχέδιο του αναθεωρημένου καταστατικού της Ομοσπονδίας, όπως αυτό συντάχθηκε από την ορισθείσα, από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, επιτροπή αναθεώρησης του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Δόθηκαν οδηγίες στα μέλη - συλλόγους για το τρόπο υποβολής των προτάσεων, επισημάνσεων και εισηγήσεων επί του προσχεδίου.

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου και δίκαιου καταστατικού προσαρμοσμένου στα δεδομένα της εποχής μας είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και των μελών - συλλόγων της, για αυτό το λόγο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν την ανάλογη συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Σελίδα 1 από 31