Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας


Το Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την τακτική συνεδρίαση του στις 6 Απριλίου 2017 έχει την εξής σύνθεση:

 Τακτικά Μέλη:

 1. Παναγιώτης Μπέρδος, Πρόεδρος
 2. Ηλίας Κρετσίμος, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Σταύρος Γάγας, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Παναγιώτης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
 5. Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Ειδικός Γραμματέας
 6. Αλέξανδρος Καρσανίδης, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Δημήτρης Πλουμίδης, Ταμίας
 8. Δημήτρης Καρούσης, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Χαράλαμπος Γκουρογιάννης, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Δημήτρης Βουρλιώτης, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Στέλλιος Παπαλεξάνδρου, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Θεόδωρος Αβητίδης, 1ος αναπληρωματικός
 2. Αθανάσιος Χατζηκωνσταντής, 2ος αναπληρωματικός
 3. Διονύσιος Σταθόπουλος, 3ος αναπληρωματικός
 4. Χαράλαμπος Γοζαδίνος, 4ος αναπληρωματικός

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας


Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 3 Απριλίου 1997 και η σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:  

 

 

 1. Δ.Λάζου, Πρόεδρος
 2. Π.Μπέρδος, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Δ.Ραμαντάνης, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Γ.Παπαευσταθίου, Γενικός Γραμματέας
 5. Γ.Χαραμής, Ειδικός Γραμματέας
 6. Κ.Κιρκίνης, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Ν.Γκολφινόπουλος, Ταμίας
 8. Π.Αρμάος, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Α.Τσόγκας, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Ν.Γιουρουκέλης, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Φ.Μπελεκούκιας, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού