Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα, με μυστική ψηφοφορία, κατά την τακτική συνεδρίαση του, στις 22 Ιουνίου 2019 έχει την εξής σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:
 
Παναγιώτης Μπέρδος, Πρόεδρος
Δημήτρης Πλουμίδης, Αντιπρόεδρος Α’
Κωνσταντίνος Τζομπανάκης, Αντιπρόεδρος Β’
Παναγιώτης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Γάγας, Ειδικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Γκουρογιάννης, Οργανωτικός Γραμματέας
Γιάννης Παπαδόπουλος, Ταμίας
Γρηγόρης Αγγέλης, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
Γιώργος Καραπιδάκης, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Γιάννης Πούλακας, Υπεύθυνος Εκδόσεων
Νίκος Παπαδάκης, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
 
Αναστάσιος Στεφανιδάκης, 1ος αναπληρωματικός εκτός νομού Αττικής
Γιάννης Φαλιέρης, 2ος αναπληρωματικός εκτός νομού Αττικής
Αθανάσιος Χατζηκωνσταντής, 1ος αναπληρωματικός νομού Αττικής
 

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας


Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 3 Απριλίου 1997 και η σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:  

 

 

 1. Δ.Λάζου, Πρόεδρος
 2. Π.Μπέρδος, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Δ.Ραμαντάνης, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Γ.Παπαευσταθίου, Γενικός Γραμματέας
 5. Γ.Χαραμής, Ειδικός Γραμματέας
 6. Κ.Κιρκίνης, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Ν.Γκολφινόπουλος, Ταμίας
 8. Π.Αρμάος, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Α.Τσόγκας, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Ν.Γιουρουκέλης, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Φ.Μπελεκούκιας, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού