Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ο, έχει την εξής σύνθεση:

Τακτικά Μέλη:
 
Παναγιώτης Μπέρδος, Πρόεδρος
Δημήτρης Πλουμίδης, Αντιπρόεδρος Α’
Κωνσταντίνος Τζομπανάκης, Αντιπρόεδρος Β’
Παναγιώτης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Γάγας, Ειδικός Γραμματέας
Γιάννης Φαλιέρης, Οργανωτικός Γραμματέας
Γιάννης Παπαδόπουλος, Ταμίας
Γρηγόρης Αγγέλης, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
Χαράλαμπος Γκουρογιάννης, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Γιάννης Πούλακας, Υπεύθυνος Εκδόσεων
Αναστάσιος Στεφανιδάκης, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
  
Αθανάσιος Χατζηκωνσταντής

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας


Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 3 Απριλίου 1997 και η σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:  

 

 

 1. Δ.Λάζου, Πρόεδρος
 2. Π.Μπέρδος, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Δ.Ραμαντάνης, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Γ.Παπαευσταθίου, Γενικός Γραμματέας
 5. Γ.Χαραμής, Ειδικός Γραμματέας
 6. Κ.Κιρκίνης, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Ν.Γκολφινόπουλος, Ταμίας
 8. Π.Αρμάος, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Α.Τσόγκας, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Ν.Γιουρουκέλης, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Φ.Μπελεκούκιας, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού