Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Πρόεδρος - Μπούρας Παύλος (ΕΛΙΤ)

Αντιπρόεδρος Α' - Μπέρδος Παναγιώτης (ΦΑΠ)

Αντιπρόεδρος Β' - Μαρτίκας Γεώργιος (ΣΦΩΠ)

Γενικός Γραμματέας - Φαλιέρης Ιωάννης (ΛΟΠΑΧ)

Ειδικός Γραμματέας - Παπαδάκης Κωνσταντίνος (ΣΦΩΠ)

Οργανωτικός Γραμματέας - Κατάκαλος Κωνσταντίνος (ΛΟΠΑΧ)

Ταμίας - Γάγας Σταύρος (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων - Γιαννόπουλος Νικόλαος (ΣΦΩΠ)

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Παπαδόπουλος Ιωάννης (ΟΕΜ)

Υπεύθυνος Εκδόσεων - Νικολογάννης Σωτήριος - (ΕΣΕΜ)

Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού - Γρηγοριάδης Παναγιώτης (ΕΣΕΜ)

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας


Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 3 Απριλίου 1997 και η σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:  

 

 

 1. Δ.Λάζου, Πρόεδρος
 2. Π.Μπέρδος, Αντιπρόεδρος Α’
 3. Δ.Ραμαντάνης, Αντιπρόεδρος Β’
 4. Γ.Παπαευσταθίου, Γενικός Γραμματέας
 5. Γ.Χαραμής, Ειδικός Γραμματέας
 6. Κ.Κιρκίνης, Οργανωτικός Γραμματέας
 7. Ν.Γκολφινόπουλος, Ταμίας
 8. Π.Αρμάος, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
 9. Α.Τσόγκας, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 10. Ν.Γιουρουκέλης, Υπεύθυνος Εκδόσεων
 11. Φ.Μπελεκούκιας, Υπεύθυνος Εφοδιασμού Υλικού