Μέλη

 

1

Ε.Λ.Ι.Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΔΟ

FPO - ST

2

Ε.Λ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

FPO - EL

3

ΕΛ.ΣΥ.ΤΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΠΡΑΔΟΣ

FPO - LT

4

Ε.Σ.Ε.Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

FPO - ES

5

Λ.Ο.Π.ΑΧ

ΛΕΧΗ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

FPO - LP

6

Λ.Ο.Χ

ΛΕΣΧΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

FPO - LX

7

Ο.Ε.Μ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

FPO - OM

8

ΠΕ.ΣΥ.Π

ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΩΝ -ΑΡΓΟΣ

FPO - PY

9

Σ.Ε.ΜΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

FPO - EM

10

Σ.Π.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

FPO-  AP

11

Σ.Π.Ν.Π

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

FPO - NP

12

Σ.Φ.Ο.Π&Δ.Π.Χ.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ & ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ-ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

FPO - XP

13

Σ.Φ.Π ΣΧΙΣΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

FPO - SP

14

Φ.Α.Π

ΦΙΛΟΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

FPO - WB

15

Φ.Ο.Π.ΒΑ

ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

FPO-  VΑ

16

Σ.Φ.Ω.Π. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

FPO - VR

17

ΣΥ.Κ.Φ.Ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

FPO - TS